Archives

Zakat Fitri untuk Bayi dalam Kandungan

Tanya: Assalamu’alaykum. Apakah bayi dalam kandungan wajib zakat fitrah? Jawab: Zakat fitrah (demikian menurut KBBI, meski yang lebih tepat adalah zakat fitri) bagi janin dalam kandungan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, tetapi ada pula yang tidak mewajibkannya. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang menyatakan tidak wajib sebab tidak adanya dalil dalam sunnah tentang…
Read More