Archives

Tutup Kandungan

Tanya: Bagaimana hukumnya wanita yang menutup kandungannya?   Jawab: Menutup kandungan secara total tidak diperbolehkan di dalam Islam, kecuali jika ada sebab yang mengharuskan, misalnya: jika ia hamil lagi, jiwanya terancam menurut keterangan dokter, maka tidak mengapa ia menutup kandungannya. Jika tidak ada sebab seperti ini, seorang wanita tidak boleh menutup kandungannya karena seorang wanita…
Read More

Zakat Fitri untuk Bayi dalam Kandungan

Tanya: Assalamu’alaykum. Apakah bayi dalam kandungan wajib zakat fitrah? Jawab: Zakat fitrah (demikian menurut KBBI, meski yang lebih tepat adalah zakat fitri) bagi janin dalam kandungan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, tetapi ada pula yang tidak mewajibkannya. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang menyatakan tidak wajib sebab tidak adanya dalil dalam sunnah tentang…
Read More