Archives

Sihir, Perniagaan yang Melahirkan Petaka

Niaga alias jual-beli adalah perkara yang disyariatkan dan dihalalkan oleh Allah dalam agama kita dan mengharamkan riba yang mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Perniagaan selama dalam batas syariat adalah perkara yang boleh dan baik. Adapun perniagaan iman dengan para setan dari kalangan jin dan manusia, maka ia adalah perkara yang tercela. Perniagaan yang mengorbankan iman…
Read More