Archives

Daurah Tiga Hari: Mujahadah – Depok

Bismillah… Hadirilah! Daurah Tiga Hari… Bab Mujahadah (Pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin Karya Imam Nawawi -rahimahullah-) Oleh: Al-Ustadz Khidir Bin Muhammad Sunusi Waktu: Ahad – Selasa, 1 – 3 Rabi’ul Awwal 1437 H / 13 – 15 Desember 2015 Ahad Sesi 1: Ba’da Ashar – 17:00 Wib Sesi 2: Ba’da Maghrib – Selesai Senin Sesi 3:…
Read More