Zakat Fitri untuk Bayi dalam Kandungan

zakat fitri

Tanya:

Assalamu’alaykum. Apakah bayi dalam kandungan wajib zakat fitrah?

Jawab:

Zakat fitrah (demikian menurut KBBI, meski yang lebih tepat adalah zakat fitri) bagi janin dalam kandungan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, tetapi ada pula yang tidak mewajibkannya. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang menyatakan tidak wajib sebab tidak adanya dalil dalam sunnah tentang hal itu,  tidak pula dalam atsar yang shahih. Memang ada atsar tentang hal itu dari sebagian sahabat (seperti Utsman dan lainnya), tetapi semuanya tak shahih. Yang benar adalah bahwa zakat fitri tak wajib bagi janin. Demikianlah pendapat Ibnu Mundzir, Imam Ahmad dalam sebagian riwayat, Al-Iraqiy, dan lainnya.

Wallahu A’lam.

Al-Ustadz Abdul Qodir, Lc.

Leave a Reply