Tentang Nama Al-Ghifari

nama

Apakah boleh memberi nama anak dg al ghifari?

+62 813-3181-7xxx
Jawab:
1. Al-Ghifari artinya orang suku Ghifar.
Suku Ghifar adalah anak keturunan Ghifar bin Mulail bin Dhamrah bin Bakr bin Abdi Manaf bin Kinanah.
[Bacalah Al-Lubab Fi Tahdzibil Ansab (2/387) oleh Al-Jazari]

2. Jika Anda selaku ayah berasal dari suku Ghifar, Anda boleh menamai anak Anda dengan Al-Ghifari.

3. Namun, bila Anda bukan berasal dari suku Ghifar, menurut kami sebaiknya Anda menghindari penggunaan nama Al-Ghifari, meski penggunaan tersebut hanya sekadar nama, bukan nisbah kepada suku Ghifar.
Gunakan saja salah satu di antara nama nabi/rasul atau sahabat Rasulullah.

4. Penggunaan nama hendaknya satu kata saja. Jangan menggunakan dua kata atau lebih, kecuali nama yang didahului oleh Abdu/Abdul.

Abdul Qodir, Lc.
Fb: Al-Ustadz Abdul Qodir Abu Fa’izah

Leave a Reply